Solar Enerji Nedir?

Teknoloji

Fotovoltaik veya PV; güneş enerjisi hücreleri kullanılarak ışık enerjisinin elektriğe dönüştürülmesidir. Bu terim, Yunanca ışık anlamına gelen “photos” kelimesinin, elektrik alanında öncü çalışmalar yapan onsekizinci yüzyıl İtalyan bilim adamı Alessandro Volta’yı anmak için “voltaic” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Monokristalin 

Tüm maddenin tek kristalden oluşması ve materyalin atomik yapısının homojen olmasıdır.  Elmas hariç doğada bulunan tüm kristal birleşimler aslında polikristalindir, elmas ise neredeyse mükemmel monokristalin özelliğe sahiptir.
% 20’ye ulaşan bir verimle ile çalışan monokristalin güneş pilleri kalite ve verimlilik açısından en gelişmiş güneş pili modelidir.  Ancak üretimi teknik açıdan zor ve zaman açısından uzun sürdüğünden  fiyatları diğer tip güneş pillerine göre yüksektir.  Yine de monokristalin güneş pilleri uzun vadeli yatırım için en iyi seçenektir.

Polikristalin

Verimliliği  % 16 civarında olan polikristalin güneş pilleri dayanıklılık ve verimlilik açısından monokristalin piller kadar iyi olmasa da en fazla üretilen modeldir, çünkü verimlilik-maliyet oranı hayli yüksektir.

Monokristalindeki gibi homojen yapıya sahip olmayan polikristalin, materyalin birçok monokristalinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

CIS

Klasik güneş pilleri olan mono veya polikristalin hücreler kalın tabakalı  (180–350 µm kalınlığında), Bakır-İndiyum-Diselenid (CIS) hücreler ise ince tabakalı (5 µm kalınlığında) güneş pilleridir. İnce tabaka kalınlığından dolayı maliyetleri düşüktür, buna karşılık verimlilikleri %10 civarındadır.

CIS tipi güneş pillerinin diğer bir avantajı, ışığın bant genişliğinin büyük bölümünü kullanabildikleri  için kötü hava koşullarında bile üretim yapabilmektedir.  Ayrıca CIS teknolojisi yarı şeffaf güneş pili üretimini mümkün kıldığından bina pencerelerinde (BIPV sistemler) veya güneş kolektörlerinde kullanılabilmektedir. Hamaddesi olan İndiyum’un dünya üzerinde sınırlı rezerve sahip olması CIS teknolojisinin tek dezavantajıdır

Güneş Enerjisinin Avantajları

Ekonomik Enerji
Enerjiye olan talebin hızla arttığı ve fosil yakıt kaynaklarının azaldığı günümüzde zaten artmış durumda olan enerji faturalarında daha da ve hatta keskin yükselişlerin yaşanacağını tahmin etmek çok da zor değildir. Daha ucuza mal edilebilecek bir enerji için günümüzdeki en iyi seçeneklerden biri de güneş enerjisidir.

Dayanıklılık ve Uzun Ömür
Güneş enerjisi üretmek için kullanılan paneller sert iklimlere dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Ortalama olarak bir güneş panelinin ömrü 30 yıldır. Hatta bu süre daha uzun da olabilmektedir.

Sınırsız Kaynak
Güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretmek için sadece gün ışığına ihtiyaç vardır. Güneş sınırsız ve bedava bir enerji kaynağıdır. Bugün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği şüphe altındadır. Enerji konusunda gerçek sürdürülebilirlik sonsuz bir kaynak optimizasyonu ile elde edilebilir. Parladığı sürece güneş sonsuz bir enerji kaynağıdır.

Çevreci
Fosil yakıtların aksine güneş enerjisi çevreye zarar vermez, özellikle de dünyanın geleceğini tehdit eden sera etkisine katkıda bulunmaz. Küresel ısınmayı önlemek için atılacak her adım dünyamızın daha yaşanabilir bir gezegen olmasına katkı sağlayacaktır. Kısacası; güneş enerjisi yatırımı yaparak sadece finansal açıdan bütçenize fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda çocuklarınıza daha temiz bir dünya bırakılmasına destek olursunuz.